Kontakt

"SUNČICA" adresa: Borisa Kidriča 6., Skojevska Telefon:035/262-461
Saradnik za org.poslova Aliefendić Melika  
   
"PČELICA" adresa: Krečanska 3., Irac Telefon:035/280-062
Saradnik za org.poslova Halilović Emina  
   
"POLETARAC" adresa: Albina Herljevića 12., Slatina Telefon:035/272-187
Saradnik za org.poslova Zec Slavica    
   
"KOLIBRI" adresa: Stupine B/7 Telefon:035/275-457
Saradnik za org.poslova Karić Edina  
   
"LASTAVICA" adresa: Klosterska 21. Telefon:035/252-031
Saradnik za org.poslova Mujačević Senada   
   
"BAMBI" adresa: Titova 149. Telefon:035/252-319
Saradnik za org.poslova Lalić Sadeta   
   
"JELENKO" adresa: Mustafe ef. Kurta, Mosnik    Telefon:035/228-505
Saradnik za org.poslova Šehović Indira   
   
"ZEKO" adresa: Aleja bosanskih vladara 28.   Telefon:035/256-594
Saradnik za org.poslova Maslić Hatidža  
   
"SNJEGULJICA" Adresa: Titova 6B, Bulevar, Telefon:035/252-672
Saradnik za org.poslova Divković Tatjana  
   
"CICIBAN" adresa: Hasana Kikića 1., Miladije Telefon:035/398-411
Saradnik za org.poslova Krnjić Lejla  
   
"RADOST" adresa: Goli Brijeg 182. Telefon:035/296-556
Saradnik za org.poslova Krstić Ivona  
   

 

design by vedim.z@bih.net.ba © 2008 JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "NAŠE DIJETE" TUZLA

butterfly myspace graphics